E-Göç, E-İkamet, Randevu, Danışmalık Hizmeleri

Turistik İkamet İzni

Turistik gezi amaçlı Türkiye Cumhuriyetinde kalmayı hedefleyen yabancı uyruklu vatandaşların,kaldıkları süre zarfında nerede,ne zaman ve ne kadar bir süre kalacaklarını belgeleyen dökümanları yetkili makamlara teslim etmeleri istenebilmektedir.

Turistik ikamet ile Türkiye Cumhuriyetinde kalmayı hedefleyen yabancı uyruklu vatandaşlardan 2018 yılı itibari ile adli sicil belgesi ve Türkiye Cumhuriyetinde bulunacakları süreçte giderlerini nasıl karşılayacaklarını gösteren belgelerin yetkili makamlara ibraz edilmesi beklenir.

ONLİNE ULUSLARARASI GÖÇ RANDEVU HİZMETLERİ Göç İdaresi'nin uzantılı bir kuruluşu ve devlet kurumu olmamakla birlikte Yurt dışı ve Yurt içinde ikamet, oturma izni, ve benzeri işlemler için danışmanlık yapmak üzerine hizmet veren bir kuruluştur. İkamet izni verme yetkisi sadece Göç İdaresine aittir. ONLİNE ULUSLARARASI GÖÇ RANDEVU HİZMETLERİ hiç bir şekilde ikamet izni alabileceğinizi garanti ve taahhüt edemez.

Although ONLİNE ULUSLARARASI GÖÇ RANDEVU HİZMETLERİ is not an extension institution and a state institution of the online migration management, it is an organization that provides consultancy services for residence permits and similar transactions in Abroad and in the country. The authority to issue a residence permit belongs only to the Immigration Authority. ONLİNE ULUSLARARASI GÖÇ RANDEVU HİZMETLERİ cannot guarantee or undertake that you will receive a residence permit.

Hızlı Başvuru