E-Göç, E-İkamet, Randevu, Danışmalık Hizmeleri

İnsani İkamet İzni

İkamet ettiği ülkedeki iç karışıklık veya savaştan kaçarak legal yollarla Türkiye Cumhuriyetine giriş yapan yabancı uyruklu vatandaşlara yada Türkiye Cumhuriyetinde kalması zorunlu olan yabancı uyruklu vatandaşlara en fazla bir yıla kadar kısa süreli ikamet izni verilebilir.

İnsani ikamet belgesi kimler için düzenlenebilir?
  • Yabancı uyruklu eş’e.
  • Eşinin ya da kendinin erişkin olmayan yabancı uyruklu çocuğuna.
  • Eşinin ya da kendinin bağımlı çocuğuna.
Gerekçeler
  • Çocuğun yüksek faydası söz konusu olduğunda.
  • Haklarında sınırdışı veya Türkiye Cumhuriyetine giriş yasağı yaptırımı kararı alındığı halde, yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye Cumhuriyetinden çıkış yapmaları uygun görülmediğinde.
  • Müracat sahibinin ilk iltica ülkesi ya da güvenli diğer bir ülkeye geri yollanması işlemlerinin devamı sürecinde.
  • Acil sebeplerden ötürü ya da ülke çıkarlarının korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne girişine ve ikamet etmesine izin verilmesi gereken yabancı uyruklu vatandaşlara.
  • Olağanüstü durumlarda.

İnsani ikamet tezkeresi ve geçici süreli koruma altına alınmış olanlara uzun dönem ikamet hakkı tanınmamaktadır. Ayrıca insani ikamet tezkeresi alan yabancı uyruklu vatandaşlar, tezkere’nin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içerisinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadırlar.

ONLİNE ULUSLARARASI GÖÇ RANDEVU HİZMETLERİ Göç İdaresi'nin uzantılı bir kuruluşu ve devlet kurumu olmamakla birlikte Yurt dışı ve Yurt içinde ikamet, oturma izni, ve benzeri işlemler için danışmanlık yapmak üzerine hizmet veren bir kuruluştur. İkamet izni verme yetkisi sadece Göç İdaresine aittir. ONLİNE ULUSLARARASI GÖÇ RANDEVU HİZMETLERİ hiç bir şekilde ikamet izni alabileceğinizi garanti ve taahhüt edemez.

Although ONLİNE ULUSLARARASI GÖÇ RANDEVU HİZMETLERİ is not an extension institution and a state institution of the online migration management, it is an organization that provides consultancy services for residence permits and similar transactions in Abroad and in the country. The authority to issue a residence permit belongs only to the Immigration Authority. ONLİNE ULUSLARARASI GÖÇ RANDEVU HİZMETLERİ cannot guarantee or undertake that you will receive a residence permit.

Hızlı Başvuru