E-Göç, E-İkamet, Randevu, Danışmalık Hizmeleri

Hizmetlerimiz

Online İkamet Randevu Danışmanlık; Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü üzerinden yapmayı hedeflediğiniz tüm başvuru ve randevu işlemlerinde sizlere yardımcı olmak,İşlemlerinizi en hızlı ve güvenilir şekilde yapabilmeniz için bu süreçte size danışmanlık sağlamak amacıyla kurulmuş kurumsal bir şirkettir.

İkamet İzni

Türkiye’de ikamet etmeniz için gerekli şartları sağlamanız koşulu ile ikamet izni için dosyalarınızı hazırlıyoruz.

Hemen Başvur
İkamet Uzatma İzni

Yabancıların Türkiye’de ikamet iznini uzatabilmeleri için gerekli bir takım şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Hemen Başvur
Geçiş İkamet İzni

Yabancıların Türkiye’de geçiş ikamet izni için gerekli bir takım şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Hemen Başvur
Sağlık Sigortası

Oturum izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyrukluların özel sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirildi.

Bilgi Al

Sık Sorulan Sorular

Başvurunuz işleme alınmaz. Yasal süreniz devam ediyor ise yeni bir randevu alarak randevunuza katılabilirsiniz. Yasal süreniz sona ermiş ve ilk başvuru yapmış iseniz vize ihlalinden, uzatma başvurusu yapmış iseniz ikamet izni ihlalinden hakkınızda işlem yapılır.

İlgili kamu kurumu aracılığı ile ülkemizde bulunduğunuza dair belgeleri il göç idaresi müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.

İkamet izni başvuruları henüz yurt dışından alınmamaktadır. Yurt dışında bulunduğu sürede ikamet izni süresi biten yabancılar, iki ülke arasındaki vize rejimine göre ülkemize giriş yaptıktan sonra elektronik ortamda ikamet iznine başvurabileceklerdir. Ayrıca yabancının yasal temsilcisi veya vekâletnameye haiz avukatı aracılığıyla da yapılabilir. Ancak bu durumda 6458 sayılı Kanunun 97 nci maddesine istinaden yabancının da başvuruda hazır bulunması istenebilir.

Şartlarını taşıması halinde destekleyici kendisinin veya eşinin yabancı çocuğu veya 18 yaşını doldurmuş olsa bile kendisinin veya eşinin bağımlı çocuğu için Aile ikamet izni başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Aile ikamet izni şartları taşınmıyor ise amaçlarına uygun farklı bir ikamet izni için başvuruda bulunabilirler. Değerlendirme Göç İdaresi tarafından yapılmaktadır.

İhlal durumunda cezalı harç tutarı istenilmektedir. Harç tutarları ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde belirlendiğinden her ülke açısından farklılık göstermektedir. Ayrıca ihlal edilen süre, uyruk ve yaş durumu açısından da farklılık söz konusudur. Para cezaları ülkemizden çıkış yaptığınız sırada hudut kapılarında öğrenilebilmektedir.

Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde idarece bilgi ve belge talep edilmedikçe yabancının beyanı yeterlidir. Aile ikamet izninde destekleyicinin, toplam miktarı asgari ücretten az olmamak üzere ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan gelirinin olması şarttır. Uzun dönem ikamet izninde ise yeterli ve düzenli bir gelirinizin olması gerekmektedir.

Yeterli ve düzenli bir gelirin tespitinde ise aylık asgari ücret tutarında gelirinizin olması kabul edilebileceği gibi, gelir getiren bir taşınmazınızın bulunması, banka hesabınızda ülkemizde geçiminizi sağlamaya yeteceğine kanaat sağlayan paranızın bulunması gibi durumlar da kabul edilebilmektedir.

Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde idarece bilgi ve belge talep edilmedikçe yabancının beyanı yeterlidir. Aile ikamet izninde destekleyicinin, toplam miktarı asgari ücretten az olmamak üzere ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan gelirinin olması şarttır. Uzun dönem ikamet izninde ise yeterli ve düzenli bir gelirinizin olması gerekmektedir.

Yeterli ve düzenli bir gelirin tespitinde ise aylık asgari ücret tutarında gelirinizin olması kabul edilebileceği gibi, gelir getiren bir taşınmazınızın bulunması, banka hesabınızda ülkemizde geçiminizi sağlamaya yeteceğine kanaat sağlayan paranızın bulunması gibi durumlar da kabul edilebilmektedir.

İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancılar, taşındıkları ilde ikamet etmek üzere yeni bir ikamet izni almak amacıyla en geç yirmi iş günü içinde başvuruda bulunurlar. Bu işlemde, ikamet izin türü değişmiyorsa yeni bir ikamet izin belgesi düzenlenmekle birlikte, harcı ödenmiş olan süre, tekrar harca tabi tutulmaz.

İkametgâh adresinizi bulunduğunuz il sınırları içerisinde başka bir adrese taşıdı iseniz 20 iş günü içerisinde yeni adresinizi bulunduğunuz il göç idaresi müdürlüğüne bildirmeniz yeterlidir. Bu durumda yeni bir ikamet izni belgesi düzenlenemeyecek olup mevcut ikamet izin belgenizle ülkemizde kalmaya devam edebilirsiniz.

Kısa dönem ikamet izinleri kural olarak en fazla iki yıl olacak şekilde verilebilmektedir. İkamet iznin düzenlenmesinde sürenin tayini idarenin takdirindedir. Ayrıca kısa dönem ikamet izni Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğuna.

Hayır, öyle bir ikamet türü bulunmaktadır. Kısa dönem ikamet izni (turizm amaçlı kalacaklar) müracaatında bulunabilirsiniz.

İlk başvuruda bulunan yabancılara randevu gününde il göç idaresi müdürlüğü tarafından ikamet izni müracaat belgesi düzenlenmektedir. Uzatma başvurularında müracaat belgesi sistem tarafında otomatik olarak düzenlenir.

Bu belgenin il göç idaresi müdürlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu müracaat belgesi ve harç makbuzlarının onaylı örnekleri kişilere her defasında 15 gün içerisinde dönmek şartıyla çoklu çıkış-giriş hakkı sağlamaktadır.

Evli iki yabancının aile ikamet izni müracaatında bulunmak istemesi halinde, (ülkemizde en az bir yıl ikamet izni ile kalmış olması veya çalışma izni olması kaydıyla) yabancılardan birinin diğerine destekleyici olması gerekeceğinden, bu yabancılara aynı anda aile ikamet izni düzenlenme imkânı bulunmamaktadır. Ancak destekleyici olma şartını sağlayan yabancı destekleyici olabilir.

Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde e-ikamet sisteminde sigorta türünde ’18 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar’ seçeneği seçilmelidir. Aile ikamet izninde destekleyicinin tüm aile bireylerini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası yaptırması şarttır.

Ebeveynlerinden Bağımsız geliri ya da mal varlığı olmayan 18 yaşından küçük yabancıların uzun dönem ikamet izni alma imkânı bulunmamaktadır. 65 yaş üstü kişilerin ise uzun dönem ikamet izinlerinde sigorta yaptıramadıklarına dair belge getirmeleri yeterlidir.

Doğrudan Türkçe öğrenme kursuna kayıt olmanız durumunda ülkemize Türkçe dil kursu vizesi ile gelmiş olmanız kaydıyla kısa dönem ikamet izni alabilirsiniz. Bununla birlikte bu izin yalnızca 2 defa verilebilmektedir. Üniversiteye kaydolup üniversiteniz tarafından TÖMER’e yönlendirilmişseniz durumunuzu belgelemeniz kaydıyla bir sonraki eğitim öğretim döneminin başlangıcına kadar Öğrenci İkamet İzni düzenlenmektedir.

Öğrenim amaçlı vize alarak ülkemize gelen ancak Türkçe seviyesi yeterli olmadığı için üniversiteye kayıt yaptırmayıp Türkçe öğrenme kursuna yönlendirilen yabancı öğrencilerden şartlarını taşıyanlara kısa dönem ikamet izni verilebilmektedir.

Ülkemizde aile ikamet izni ile kalan yabancı çocuklar öğrenim haklarından faydalanabilirler. Bu yabancıların ayrıca başka bir ikamet izni almalarına gerek yoktur. Anne/babası yanında bulunmayan ve öğrenci ikamet izni alacak 18 yaşından küçük çocuklardan ikamet izni başvurularında her durumda muvafakat belgesi, doğum belgesi ve taahhüt belgesi istenilmektedir.

Bununla birlikte amacına uygun vize şartı ilk ve ortaöğrenim seviyesinde öğrenim görecek yabancılardan istenilmeye devam edilmektedir. Öte yandan bu kapsamdakilere verilecek ikamet izinleri bir eğitim-öğretim yılının başlangıcından diğer eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar birer yıllık sürelerle düzenlenmektedir.

Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. Bu yabancıların bulundukları il göç idaresi müdürlüğüne 20 iş günü içerisinde bölüm/fakülte/okul değişikliğini bildirmelidir.

İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır. Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

İkamet izni ilk başvurularında, geçiş başvurularında ve sistemin randevuya yönlendirdiği uzatma başvurularında harç ve kart bedeli randevu tarihinden önce ödenmelidir. Eğer uzatma başvurusunda sistem randevuya yönlendirmedi ise evraklar postalanmadan önce ödenmelidir.

Aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliğiyle mülkiyet hakkına sahip olmaları durumlarında, aile üyeleri de bu bent kapsamında ikamet iznine başvurabilir.

İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim edildiği tarihten başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.

İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır. Dolayısıyla geçerlilik süresi sona ermiş pasaport ile ikamet izni başvurusu yapılamaz.

Pasaport değişikliği yapan yabancılara eğer pasaportlarında isim veya soy isim değişikliği söz konusu ise 20 iş günü içerisinde valiliğe(Göç İdaresine) bildirilmesi gerekmektedir. İsim soy isim değişimi yok ise bildirimde bulunmalarına gerek yoktur

E-Devlet üzerinden temin edilen resmi kurumlarda kullanılabilir ibareli belgeler kabul görecektir.

6458 YUKK 31. madde kapsamında KKTC vatandaşlarına beşer yıllık süreler ile ikamet izni düzenlenebilir.

İkamet izni için müracaat ettikten sonra, ikamet izni belgesinin çıkmasını beklemeden tekrar dönmek üzere kısa süreliğine Türkiye’den ayrılacak yabancılar, talep ettikleri ikamet izni süresinin içinde olmak ve harç makbuzlarını (harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç olmak üzere) ibraz etmek kaydıyla ikamet izni müracaat belgeleriyle sınır kapılarından çıkışta cezalı ikamet harcı ödemeden ülkeden çıkış; on beş (15) gün içinde döndükleri takdirde de vizeye tabi ülke vatandaşları olsalar dahi vize almadan ülkeye giriş yapabileceklerdir. Müracaat Belgesi her defasında 15 günden fazla yurt dışında kalmamak kaydıyla çoklu çıkış-giriş hakkı sağlamaktadır.

Haklarında işlem tesis edildikten sonra tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde kalanlar vize yahut ikamet izni ihlali yapmış sayılmazlar. İşlem tesis edilmeden önce vize veya ikamet izni ihlali varsa, ihlalde bulunulan süreler için genel hükümlere göre işlem yapılır varsa ikamet izinleri iptal edilir.

Şartlı giriş yaptığınız takdirde 10 gün içinde www.goc.gov.tr adresinde bulunan e-İkamet sekmesinden

online başvuru yapıldıktan sonra seçilen randevu gününde istenen belgeler ile randevuya katılmak gerekmektedir, başvuru ilgili İl Göç İdaresi tarafından olumlu olarak değerlendirildikten sonra kişinin ikamet izni kartı belirtmiş olduğu adrese teslim edilir.

İkamet izni kartının kaybolması, çalınması, hatalı olması veya yıpranması hallerinde ikamet izni belgesi yeniden düzenlenir. İkamet izin belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranması hâllerinde ikamet izin belgesinin ücreti tam; bu iznin harcı ise yarım harç olarak alınır.

Karakol aracılığıyla kayıp tutanağı tutturulmalıdır. Sonra kayıp tutanağı, biyometrik fotoğraf ve adres kayıt sistemine kayıtlı olunduğunu gösteren belge ile beraber ikamet edilen ildeki İl göç İdaresi Müdürlüğü’ne gidilmelidir. İllerin uygulamalarında farklılıklar olabileceğinden belirtilen bu evraklar haricinde farklı belgelerde istenebilir.

Türkiye’de doğan yabancı çocuklar, seyahat belgesi düzenlenip ikamet izni başvurusu yapılana kadar doğum belgeleriyle anne veya babanın geçerli ikamet izni süresine bağlı olarak Türkiye’de kalabilirler.

Doğum belgesi tek başına Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış hakkı vermez. Bu çocuklar için yüz seksen gün içinde durumlarına uygun ikamet izni alınması zorunludur. İkamet izni, çocuğun doğum tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenir

Talep edilen süreden en az 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen seyahat belgesi sahibi olmanız gereklidir.

Online İkamet Randevu Danışmanlık Göç İdaresi'nin uzantılı bir kuruluşu ve devlet kurumu olmamakla birlikte Yurt dışı ve Yurt içinde ikamet, oturma izni, ve benzeri işlemler için danışmanlık yapmak üzerine hizmet veren bir kuruluştur. İkamet izni verme yetkisi sadece Göç İdaresine aittir. Online İkamet Randevu Danışmanlık hiç bir şekilde ikamet izni alabileceğinizi garanti ve taahhüt edemez.

Although Online İkamet Randevu Danışmanlık is not an extension institution and a state institution of the online migration management, it is an organization that provides consultancy services for residence permits and similar transactions in Abroad and in the country. The authority to issue a residence permit belongs only to the Immigration Authority. Online İkamet Randevu Danışmanlık cannot guarantee or undertake that you will receive a residence permit.