E-Göç, E-İkamet, Randevu, Danışmalık Hizmeleri

Verileriniz bizim için önemli…

İş bu metni onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Metnin devamında yalnızca ” Kanun ” ifadesiyle adlandırılacakır.) 5.Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek, hizmet alanların talepleri doğrultusunda danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetlerine ilişkin tüm işlemlerin yapılması amacıyla verileri yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişi konumunda bulunan Göç İdaresi başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlara aktarmak maksadıyla, Şirketimiz tarafından Göç İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yapılan işlemlerde kullanılmasına ve kurum/ kuruluşlarla paylaşılmasına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişi konumunda bulunan Göç İdaresi başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hizmet alanların şirketimizin danışmanlık ve/ veya aracılık faaliyetlerinden tam ve eksiksiz olarak yararlanabilmesi amacıyla Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; ONLINE ULUSLARARASI GÖÇ RANDEVU HİZMETLERİ olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında yerleşik üçüncü kişi konumunda bulunan Göç İdaresi başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlara iş bu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla paylaşılması için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz.

Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin hangi kurum ve kuruşlarla ne amaçla paylaşıldığını öğrenme, bu konuda yazılı veya sözlü bilgi edinme, bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişi konumunda bulunan Göç İdaresi başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşları bilme, kişisel verilerdeki hataların düzeltilmesini ve eğer paylaşım yapılmışsa ilgili üçüncü kişi konumundaki kurum veya kuruluştan bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin paylaşılmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer paylaşım yapılmışsa bu talebin paylaşılan üçüncü kişi konumundaki kurum ve kuruluşa iletilmesini isteme, paylaşılan verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme veya paylaşımı nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.

Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen bilgilendirme formunu okuduğumu ve anladığımı beyan eder, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu konumunda bulunan ONLINE ULUSLARARASI GÖÇ RANDEVU HİZMETLERİ tarafından, tarafıma ait kişisel verilerin, şirket nezdinde almış bulunduğum danışmanlık ve/ veya aracılık hizmeti kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişi konumunda bulunan Göç İdaresi başta olmak üzere diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını onaylarım.

Hızlı Başvuru