E-Göç, E-İkamet, Randevu, Danışmalık Hizmeleri

Öğrenim Amaçlı İkamet İzinleri

Türkiye Cumhuriyetinde öğrenci ikamet tezkeresi başvurusunda bulunacak olan yabanlı uyruklu vatandaşların e-ikamet randevu platformu üzerinden randevu oluşturmaları ve gerekli belgeleri bulundukları ilin İl Göç İdaresine beyan etmeleri gerekmektedir.

Öğrenci ikamet izin belgesi için başvuruda bulunabilecek yabancı uyruklu vatandaşlar kimlerdir ?
 • Aile ikamet izin tezkeresi bulunmayan,ilk ve orta öğrenim seviyesinde eğitim alacak yabancı uyruklu vatandaşlar.
 • TUS,DUS ve doktora eğitimi alacak yabancı uyruklu öğrenciler.

* Öğrenci ikamet izni bulunan yabancı uyruklu vatandaşın yalnızca eş ve çocuk/çocuklarına aile ikamet izni verilebilir.Geri kalan aile bireylerine hiçbir ayrıcalık sağlanmaz.

Öğrenci ikamet izni hangi süre zarflarında düzenlenir?
 • Yabancı uyruklu vatandaşın eğitim süreci bir yıldan daha kısa ise öğrenci ikamet izni eğitim süresini geçemez.
 • Türkiye Cumhuriyetinde eğitim görmek için kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelen yabancı uyruklu vatandaşlara öğrenim süreci boyunca ikamet izni verilir.
 • Eğitim süreci boyunca bakım ve giderleri gerçek ya da tüzel kişi/kişiler tarafınca karşılanacak olan ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim görecek yabancı uyruklu vatandaşlara temsilcilerinin muvafakatnameleriyle birlikte birer yıllık süreçlerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

Öğrenci ikamet izni için sağlanması gereken koşullar nelerdir ?
 • Türkiye Cumhuriyetinde ikamet etmesini engelleyen bir durumunun olmaması.
 • Türkiye Cumhuriyetinde alacağı eğitimi gösteren belgelerin hazırlanıp beyan edilmesi.
 • Türkiye Cumhuriyetinde ikamet edeceği adres bilgisinin beyan edilmesi.

Öğrenci ikamet izninde sağlık sigortası aranır mı ?
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kararlarına göre,kayıt olduğu ilk tarihten itibaren süregelen üç ay içerisinde genel sağlık sigortalısı olmak için başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden farklı bir sağlık sigortası istenmez. Ancak üç aylık süreç içerisinde talepte bulunmayıp,genel sağlık sigortalısı olma haklarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerden özel sağlık sigortalarını yaptırmaları beklenir.
Yükseköğrenim programına dahil yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite, Fakülte ya da Bölüm değişikliği için neler yapmalıdır ?
 • Eğitim kurumunu değiştirmeksizin, kurum içerisinde bölüm yada fakülte değiştimek ve aynı il içerisindeki farklı bir eğitim kurumuna geçiş yapmak için öğrenciliğe ara verilmemesi ve yasal süreç içerisinde beyanda bulunması durumunda ikamet izni geçerliliğini korur.
 • Eğitimine farklı bir ilde devam etmenin talebi durumunda eğitime devam edilecek il valiliğince yeni eğitim süreci boyunca uzatılır.
Öğrenci ikamet izni neden reddedilir, iptal edilir ya da uzatılmaz ?
 • Öğrenci ikamet izni için beklenen koşulların sağlanamaması veya ortadan kalkması.
 • Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtlar ortaya konması.
 • Verilen öğrenci ikamet izninin amaç dışı kullanımı durumunda.
 • Şahsın adına sınır dışı etme ve ya Türkiye Cumhuriyetine giriş yasağı bulunması.

E Randevu Danışmanlık Göç İdaresi'nin uzantılı bir kuruluşu ve devlet kurumu olmamakla birlikte Yurt dışı ve Yurt içinde ikamet, oturma izni, ve benzeri işlemler için danışmanlık yapmak üzerine hizmet veren bir kuruluştur. İkamet izni verme yetkisi sadece Göç İdaresine aittir. E Randevu Danışmanlık hiç bir şekilde ikamet izni alabileceğinizi garanti ve taahhüt edemez.

Although E Randevu Danışmanlık is not an extension institution and a state institution of the online migration management, it is an organization that provides consultancy services for residence permits and similar transactions in Abroad and in the country. The authority to issue a residence permit belongs only to the Immigration Authority. E Randevu Danışmanlık cannot guarantee or undertake that you will receive a residence permit.

Hızlı Başvuru