E-Göç, E-İkamet, Randevu, Danışmalık Hizmeleri

Aile İkamet İzni (Tezkeresi)

Türkiye Cumhuriyeti’ne gelerek ikamet izin belgesi alan yabancı uyruklu vatandaşların ,birinci dereceden yakınları da aynı şekilde ikamet belgesi alabilirler.

Aile ikamet belgesi kimler için düzenlenebilir?
 • Yabancı uyruklu eş’e.
 • Eşinin ya da kendinin erişkin olmayan yabancı uyruklu çocuğuna.
 • Eşinin ya da kendinin bağımlı çocuğuna.

*Öğrenci ikamet izin belgesi,öğrencinin hiç bir yakınına ikamet izin belgesi hakkı vermez.

Aile ikamet izini için başvuru talebinde bulunan yabancı uyruklu vatandaşın birden fazla eşi olması durumunda,eşlerden ancak birine ikamet izni başvurusunda bulunabilir.

Aile ikamet izin belgesi ile, öğrenci ikamet belgesi olmadan yabancı uyruklu çocuk ancak ilk ve orta öğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim alabilmektedir.

Aile ikamet izini olan yabancı uyruklu vatandaşlar hangi durumlarda kısa dönem ikamet izini için başvuruda bulunabilirler ?
 • Türk vatandaşı ile evli yabancı uyruklu birinin boşanma sürecinde ve en az üç yıl aile ikameti ile türkiyede kalması şartıyla.(Aile içi şiddet sebebiyle mağduriyetini mahkeme kararı ile kanıtladıysa üç yıl aile ikametiyle Türkiye’de kalmış olma zorunluluğu aranmaz).
 • Destekleyicinin vefatı durumunda ona bağlı,aile ikameti bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar.
 • En az üç yıl aile ikamet izni ile ülkemizde kalmış, on sekiz yaşını doldurmuş yabancı uyruklu vatandaşlar.
Aile ikamet izni için aranan koşullar nelerdir ?
 • Destekleyicinin aile bireylerinin hepsini kapsayan geçerli sağlık sigortası,aile bireylerinin her biri için Türkiye Cumhuriyeti Anayasısyla belirlenmiş asgari ücretin en az üçte biri kadar gelir miktarı,beş yıl içerisinde aile düzenine karşı bir suç işlemediğini belirten adli sicil kaydı ve en az bir yıl Türkiye Cumhuriyetinde ikamet edip adres kayıt sisteminde kaydının bulunması.
 • Aile ikamet izni için başvuran yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye Cumhuriyetinde kalış amaçlarını açıklayan belgelerin beyan edilmesi ,başvuruda bulunan destekleyici ile birlikte yaşama niyetini ya da yaşadığını ispatlaması ve eşlerin yasal yaş sınırını doldurması (on sekiz yaş ve üzeri) gereklidir.
Aile ikamet izin başvuruları neden onaylanmaz ?
 • Başvuru sırasında istenen koşulların oluşturulmaması ve ya ortadan kalkması durumunda.
 • Verilen izinin verilme amacı dışında kullanılması durumunda.
 • Hakkında sınır dışı ya da ülkeye giriş yasağının bulunması durumunda.

E Randevu Danışmanlık Göç İdaresi'nin uzantılı bir kuruluşu ve devlet kurumu olmamakla birlikte Yurt dışı ve Yurt içinde ikamet, oturma izni, ve benzeri işlemler için danışmanlık yapmak üzerine hizmet veren bir kuruluştur. İkamet izni verme yetkisi sadece Göç İdaresine aittir. E Randevu Danışmanlık hiç bir şekilde ikamet izni alabileceğinizi garanti ve taahhüt edemez.

Although E Randevu Danışmanlık is not an extension institution and a state institution of the online migration management, it is an organization that provides consultancy services for residence permits and similar transactions in Abroad and in the country. The authority to issue a residence permit belongs only to the Immigration Authority. E Randevu Danışmanlık cannot guarantee or undertake that you will receive a residence permit.

Hızlı Başvuru