E-Göç, E-İkamet, Randevu, Danışmalık Hizmeleri
Kısa Dönem İkamet Başvuruları Hakkında Duyuru

‘6458 sayılı Kanunun 31-1 (e) bendi (turizm amaçlı kalacaklar) kapsamında toplamda veya tek seferde bir yıl ya da
daha uzun süreli e bendi kapsamında kısa dönem ikamet izni almış yabancıların turizm dışında haklı gerekçeler
sunarak yeni bir ikamet izni kalış nedeni olmaması durumunda 01.01.2020 tarihinden itibaren turizm amaçlı ikamet izni ve uzatma başvuru talepler uygun görülmeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Online İkamet Randevu Danışmanlık Göç İdaresi'nin uzantılı bir kuruluşu ve devlet kurumu olmamakla birlikte Yurt dışı ve Yurt içinde ikamet, oturma izni, ve benzeri işlemler için danışmanlık yapmak üzerine hizmet veren bir kuruluştur. İkamet izni verme yetkisi sadece Göç İdaresine aittir. Online İkamet Randevu Danışmanlık hiç bir şekilde ikamet izni alabileceğinizi garanti ve taahhüt edemez.

Although Online İkamet Randevu Danışmanlık is not an extension institution and a state institution of the online migration management, it is an organization that provides consultancy services for residence permits and similar transactions in Abroad and in the country. The authority to issue a residence permit belongs only to the Immigration Authority. Online İkamet Randevu Danışmanlık cannot guarantee or undertake that you will receive a residence permit.